Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Tip

VINADATA Full Stack Cloud Services

Công nghệ tiên tiến + Hạ tầng hiện đại

Thiết kế dự phòng + giám sát chặt chẽ, đảm bảo UPTIME 99.99%. Được trang bị các tính năng bảo mật: Firewall, VPN, SSH, Security Group

VINADATA cung cấp những dịch vụ sau

Cloud Server - Lựa chọn cấu hình phù hợp và dễ dàng tăng thêm/ giảm bớt khi cần thiết. 

CDN/ VOD - Giải pháp đa dạng, phục vụ xem video lưu lượng truy cập lớn.

TAPE Backup - Bảo quản băng từ dự phòng.

Cold Storage - Lưu trữ dung lượng lớn giá rẻ. Giải pháp cho việc lưu trữ backup dài hạn.

Container as a Services - Kubernetes and Swarm Orchestration cho các VCS.

Cloud Watcher - Monitor as a Services and Log as a Services. 

IoT Hub - Nền tảng để kết nối và quản lý các thiết bị IoT

vVPC - vCF - Cug cấp đám mây riêng ảo và tường lửa ảo